Dieselbilens vara eller icke vara

Efter många turer fram och tillbaka för dieselbilens vara eller icke vara har forskare på ett universitet i England nu valt att försöka framställa ett betydligt mer miljövänligt dieselbränsle än det vi har för tillfället. Problemet med dieselbilar i framför allt Sverige är deras signifikant högre utsläppsnivåer i ett kyligt klimat, och det finns inga möjligheter att tanka en dieselmotor med miljöbränsle. Vissa städer har valt att helt förbjuda bilarna, vilket har försvårat för många dieselbilägare världen över. Nu kan alltså lösningen bara vara två år bort – om allt går enligt planerna. Det nya systemet ska kunna ta sönder kväveoxidmolekylerna även vid låga temperaturer tack vare en högre halt ammoniak. De första testerna såg positiva ut då utsläppen minskade med nära 40 % jämfört med det nuvarande systemet i dieselbilar. Denna minskning skulle göra att dieseldrivna bilar kan köras även inom miljözoner och stadskärnor. Äger du en dieselbil gäller det alltså bara att hålla ut i ett par år till – snart är ACCT-systemet på marknaden!

Användare
Senaste inläggen av Användare (se alla)